Đặt hàng

Cải thiện chất lượng nước bằng cách quản lý dinh dưỡng

BiOWiSH® AquaFarm là một hỗn hợp có tác động mạnh của chế phẩm sinh học giúp cải thiện và duy trì chất lượng nước bằng cách đẩy nhanh việc loại bỏ chất thải nitơ và tăng cường vi sinh vật có lợi trong nước. BiOWiSH® AquaFarm tăng năng suất vật nuôi tối đa trong tất cả các hệ thống nuôi trồng thủy sản.

BiOWiSH® AquaFarm phát huy hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng cùng BiOWiSH® MultiBio 3PS

Các chủng vi sinh của BiOWiSH được tạo ra thông qua quá trình lên men tối tân với rất nhiều giai đoạn, được sản xuất độc quyền và được cấp bằng sáng chế của BiOWiSH Technologies Inc.

Hệ vi sinh có trong AquaFarm

Lactobacillus plantarum

≥ 1 x 108 cfu/g

Pediococcus acidilactici

≥ 1 x 108 cfu/g

Pediococcus pentosaceus

≥ 1 x 108 cfu/g

Bacillius subtilis

≥ 1 x 108 cfu/g

Bacillius amyloliquefaciens

≥ 1 x 108 cfu/g

Bacillius licheniformis

≥ 1 x 108 cfu/g

Bacillius pumilus

≥ 1 x 108 cfu/g

chế phẩm sinh học, che pham sinh hoc, biowish, men vi sinh, chế phẩm sinh học em

BiOWiSH® AquaFarm

Đối với nhà nông và đặc biệt là đối với những người nuôi trồng thuỷ sản; thuỷ sinh vật thì việc đảm bảo môi trường nuôi trồng cho thuỷ sinh vật luôn là một trong những vấn đề tối quan trọng. Bởi lẽ sản lượng cũng như chất lượng giá trị dinh dưỡng của thuỷ sinh vật có đạt tiêu chuẩn chất lượng hay không còn tuỳ thuộc vào môi trường nuôi trồng và giá trị dinh dưỡng có trong môi trường sinh sống;

Không chỉ vậy, việc xử lý môi trường nuôi trồng sau thu hoạch với mục đích tái sử dụng là một trong những vấn đề mà bất cứ nhà nông nào cũng quan tâm. Chưa kể tới những vấn đề kiểm soát và ngăn ngừa dịch bênh cho thuỷ sinh vật. Tất cả những vấn đề như vậy đều có thể xử lý và giải quyết với giải pháp sử dụng BiOWiSH® AquaFarm để đảm bảo được một môi trường sống an toàn nhất, đem lại hiệu quả tốt nhất cho thuỷ sinh vật, và cũng từ đó giảm thiểu chi phí cho các nhà nông đang trong quá trình nuôi trồng thuỷ sản.

Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Sản phẩm:
Số lượng:
Đơn vị tính:
Mục đích sử dụng: