chế phẩm sinh học xử lý môi trường

Cải thiện môi trường sản xuất nông nghiệp

Các sản phẩm BiOWiSH® đều được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn tại Mỹ, công nghệ vi sinh tiên tiến nhất giúp xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại  các cơ sở chăn nuôi tập trung.

  •  Xử lý hồ/đầm chứa chất thải
  •  Xử lý môi trường chuồng trại
  •  Xử lý phân hữu cơ (phân compost)

Sản phẩm BiOWiSH xử lý ô nhiễm

Các sản phẩm của BiOWiSH đều được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ nhằm giữ bí mật công nghệ và đảm bảo chất lượng đồng đều trên toàn cầu

BiOWiSH® Manure & Odor cho gia súc, gia cầm

Sản phẩm xử lý môi trường chăn nuôi gia súc, gia cầm
Được hòa vào nước rôi đưa vào hệ thống chưa chất thải hoặc phun lên sàn chuồng

BiOWiSH® Manure & Odor cho chăn nuôi bò

Sản phẩm xử lý môi trường chăn nuôi bò
Được hòa vào nước rôi đưa vào hệ thống chưa chất thải hoặc phun lên sàn chuồng

Cơ chế tác động của BiOWiSH®

BiOWiSH® làm giảm mùi hôi, cải thiện môi trường chăn nuôi gia súc, gia cầm

  • BiOWiSH® giúp tăng khả năng phân hủy dinh dưỡng trong chất thải, giảm thiểu quá trình hình thành các khí thải gây mùi như ( H2S, NH3)
  • Qua việc giảm lượng chất hữu cơ, BiOWiSH® làm hạn chế điều kiện phát triển của các vi khuẩn gây mùi

Công thức xử lý chất thải của BiOWiSH® đã được kiểm tra về khả năng giảm thiểu chất thải rắn trong chất thải của vật nuôi. Báo cáo chỉ ra rằng, tổng chất rắn lơ lửng (TSS) được giảm đáng kể ngay cả khi chỉ dùng một lần sản phẩm. Công thức xử lý chất thải của BiOWiSH® giảm kích thước các chất rắn lơ lửng từ 5,0 còn 0,7 µm.

Các sản phẩm của BiOWiSH được tạo ra thông qua quá trình lên men tối tân nhiều giai đoạn, độc quyền và được cấp bằng sáng chế của hãng.

  • BiOWiSH® là sản phẩm hữu cơ, không độc hại và an toàn để sử dụng hàng ngày.
  • Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) kết hợp với Viện Y tế Quốc gia (NIH)-Hoa Kỳ, các vi sinh vật chứa trong BiOWiSH® đã được phân loại an toàn sinh học cấp độ 1 (BSL 1), theo đó “không chứa các chất gây bệnh cho người trưởng thành khỏe mạnh.”

Các thử nghiệm thực tế