66A Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 0931.770.077
                   

Phát triển mạnh mẽ toàn cầu với nền tảng công nghệ tiên tiến nhất

Các vị trí tuyển dụng

Thương hiệu & Truyền thông

(Phòng Marketing) Những con người luôn luôn sáng tạo, am hiểu về thương hiệu và cách tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm lan tỏa thông điệp của công ty.

Chi tiết

Market Development

(Phòng Marketing) Xông xáo, năng động, luôn sẵn sàng đi tới các vùng miền để phát triển hệ thống bán lẻ và khách hàng tại các địa phương.

Chi tiết

Corporate Sale

(Phòng Sale) Sale cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Sẵn sàng thử thách bản thân ở mức cao nhất với những đối tác khách hàng doanh nghiệp lớn.

Chi tiết

Nhân viên kinh doanh

(Phòng Sale – Làm việc tại địa phương) Là người đại diện tại địa phương của BiOWiSH, xây dựng hệ thống bán lẻ và chăm sóc khách hàng tại địa phương.

Chi tiết

Kỹ thuật viên Thủy sản

(Phòng Kĩ thuật) Phát triển các dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ BiOWiSH trên điều kiện thực tế tại Việt Nam, và tham gia tư vấn kĩ thuật cho khách hàng thủy sản

Chi tiết

Kỹ thuật viên Trồng trọt

(Phòng Kĩ thuật) Phát triển các dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ BiOWiSH trên điều kiện thực tế tại Việt Nam, và tham gia tư vấn kĩ thuật cho khách hàng trồng trọt

Chi tiết

Kỹ thuật viên Chăn nuôi

(Phòng Kĩ thuật) Phát triển các dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ BiOWiSH trên điều kiện thực tế tại Việt Nam, và tham gia tư vấn kĩ thuật cho khách hàng chăn nuôi

Chi tiết