fbpx

BiOWiSH™ Manure & Odor

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC
TRONG VẤN ĐỀ XỬ LÝ PHÂN BÓN HỮU CƠ

Được nghiên cứu và phát triển tại Mỹ; BiOWiSH™ Manure & Odor là giải pháp tiên tiến đối với ngành nông nghiệp nói chung và môi trường tại các khu vực tập trung phát triển nông nghiệp nói riêng trong thời đại nông nghiệp 4.0 như hiện nay. Đây là một trong những giải pháp giúp tối giản vấn đề về mùi hôi chuồng trại trong chăn nuôi, đồng thời cũng giarm thiểu chất thải gây ô nhiễm môi trường khu vưc.