66A Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 0931.770.077
                   

RESOURCES

Loại tài liệu
Danh mục tài liệu
Tìm tài liệu
Lợi ích sản phẩm BiOWiSH<sup>®</sup> trong thủy sản
Giới thiệu sản phẩm
Lợi ích sản phẩm BiOWiSH® trong thủy sản

Giới thiệu về lợi ích của sản phẩm BiOWiSH® AquaFarm và 3PS trong lĩnh vực thủy sản

Hướng dẫn sử dụng BiOWiSH<sup>®</sup> cho phân bón dạng rắn
Hướng dẫn kỹ thuật
Hướng dẫn sử dụng BiOWiSH® cho phân bón dạng rắn

Cách kết hợp sản phẩm BiOWiSH® Crop Liquid và Crop Liquid Green Choice để tiến hành phun phủ cho phân bón dạng rắn

Trộn BiOWiSH<sup>®</sup> Crop Liquid vào phân bón dạng lỏng
Hướng dẫn kỹ thuật
Trộn BiOWiSH® Crop Liquid vào phân bón dạng lỏng

Bản Hướng dẫn Kỹ thuật mô tả quá trình trộn BiOWiSH® Crop Liquid, chứa trong thùng 1000L, với phân bón dạng dung dịch.