số 10 - BT2 tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội | 0931.770.077
                   
Tổng quan sản lượng thức ăn chăn nuôi thế giới 2016

Tổng quan sản lượng thức ăn chăn nuôi thế giới 2016

Theo nghiên cứu năm 2017, sản lượng thức ăn chăn nuôi toàn cầu trong năm 2016 là 1.032 tỷ tấn. Cuộc khảo sát cho thấy số lượng các nhà máy thức ăn chăn nuôi là 30.090 nhà máy, giảm 7% so với năm trước. 10 quốc gia sản xuất thức ăn hàng đầu chiếm 2/3 lượng thức ăn chăn
Đọc thêm...