Nguyễn Việt Hải
Northern Nation Sale Director

Đến với BiOWiSH™ Vietnam, tôi muốn đóng góp một chút giá trị nhỏ của bản thân để góp phần tạo nên bộ mặt mới cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam

Mai Hà
Technical Team Leader

Đến với BiOWiSH™ Vietnam, tôi muốn đóng góp một chút giá trị nhỏ của bản thân để góp phần tạo nên bộ mặt mới cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam

Mr.Đạo
Strategies Team Leader

Đến với BiOWiSH™ Vietnam, tôi muốn đóng góp một chút giá trị nhỏ của bản thân để góp phần tạo nên bộ mặt mới cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam

Danh sách nhân sự tại BiOWiSH™ Vietnam

Chúng tôi cùng có chung một nhiệm vụ trước mắt là thúc đẩy nền nông nghiệp của Việt Nam trở nên vững mạnh hơn, bền vững hơn; Và đồng thời, chúng tôi hướng tới một sứ mệnh cao cả hơn là đảm bảo về chất lượng nguồn lương thực cho nhân loại trong tương lai lâu dài…

Danh sách nhân sự của công ty BiOWiSH™ Vietnam