Quản lý dinh dưỡng trong môi trường thuỷ sản

BiOWiSH® AquaFarm là một hỗn hợp mạnh mẽ của chế phẩm sinh học giúp cải thiện và duy trì chất lượng nước bằng cơ chế đẩy nhanh việc loại những chất thải dư thừa trong môi trường nước; đồng thời cũng tăng cường đặc tính sinh học của môi trường nuôi trồng thuỷ sản bằng cơ chế điểu chỉnh và kiểm soát mật độ tảo trong nước. Nhờ vào cơ chế hoạt động từ những chủng vi sinh trong BiOWiSH® AquaFarm, tỉ lệ sống của vật nuôi tăng lên rõ rệt và không chỉ vậy, tốc độ tăng trưởng cũng như trọng lượng của vật nuôi luôn được đảm bảo ở mức độ tốt nhất có thể.

Thông tin chi tiết về BiOWiSH® AquaFarm

BiOWiSH® AquaFarm

Đối với những nhà nông nuôi trồng thuỷ sản; thuỷ sinh vật thì việc đảm bảo môi trường nuôi trồng cho thuỷ sinh vật luôn là một trong những vấn đề rất quan trọng. Bởi lẽ sản lượng cũng như chất lượng và giá trị dinh dưỡng của thuỷ sinh vật có đạt tiêu chuẩn chất lượng hay không còn tuỳ thuộc vào môi trường nuôi trồng và giá trị dinh dưỡng có trong môi trường sinh sống;

Không chỉ vậy, việc xử lý môi trường nuôi trồng sau thu hoạch với mục đích tái sử dụng là một trong những vấn đề mà bất cứ nhà nông nào cũng quan tâm. Chưa kể tới những vấn đề kiểm soát và ngăn ngừa dịch bênh cho vật nuôi và thuỷ sinh vật. Tất cả những vấn đề như vậy đều có thể xử lý và giải quyết với giải pháp sử dụng BiOWiSH® AquaFarm để đảm bảo được một môi trường sống an toàn nhất, đem lại hiệu quả ưu việt cho vật nuôi và cũng từ đó giảm thiểu chi phí cho các nhà nông đang trong quá trình nuôi trồng thuỷ sản.

Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Sản phẩm:
Số lượng:
Đơn vị tính:
Mục đích sử dụng: