Giải pháp công nghệ


An toàn + Hiệu quả = Bền vững

Phát sinh từ mong muốn giảm thiểu tối đa rủi ro mà người nông dân có thể gặp phải khi canh tác nông nghiệp cũng như thuỷ, hải sản tại Việt Nam; Đồng thời cũng hiểu được giá trị kinh tế từ thực phẩm đảm bảo chất lượng trước thực trạng xã hội hiện nay…

BiOWiSH™ Vietnam sẽ là giải pháp
đáp ứng nhu cầu & mong muốn của các bạn

Tham khảo giải pháp yêu cẩu hỗ trợ kỹ thuật

Sản phẩm độc quyền của BiOWiSH™


Ứng dụng công nghệ vi sinh trong mọi hoạt động phát triển là tiên chỉ của BiOWiSH™ trong mọi hoạt động trong suốt 08 năm trở lại đây. Chính vì vậy mà các sản phẩm của BiOWiSH™ luôn tạo được niềm vui cho người nông dân trên địa bàn cả nước….

Nông nghiệp

BiOWiSH® Crop Liquid

Nông nghiệp

BiOWiSH™ Crop 16-40-0

Môi trường

BiOWiSH® AquaFarm

Nông nghiệp

Crop Liquid Green Choice

Lĩnh vực hoạt động

Thông tin BiOWiSH™

Nơi chia sẻ những thông tin mới về các lĩnh vực xung quanh hoạt động nông nghiệp của Việt Nam. Những thông tin xác đáng sẽ được chúng tôi gửi đến các bạn hàng ngày như một tài liệu tham khảo cho chính hoạt động nông nghiệp của mình….

Tới trang tin tức