66A Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 0931.770.077
                   

Celebrate
Mother Earth Day!

Happy International Mother Earth Day! How will you honor mother nature today?

BiOWiSH – CHUYÊN GIA VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

“Đây là một trong những giải pháp giúp bà con sử dụng phân bón hợp lý, bên cạnh đó hạn chế sử dụng phân đạm trong sản xuất”

Võ Xuân Tân – Giám đốc Khuyến nông tỉnh Hậu Giang