3633ea2474fa5db95c69b6fcb95f34cd

LAN DO
Direction of Agriculture

Đến với BiOWiSH™ Vietnam, tôi muốn đóng góp một chút giá trị nhỏ của bản thân để góp phần tạo nên bộ mặt mới cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam

NGAN VU
Technical Sale Team Leader

Đến với BiOWiSH™ Vietnam, tôi muốn đóng góp một chút giá trị nhỏ của bản thân để góp phần tạo nên bộ mặt mới cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam

DAO KIEU
Strategies Team Leader

Đến với BiOWiSH™ Vietnam, tôi muốn đóng góp một chút giá trị nhỏ của bản thân để góp phần tạo nên bộ mặt mới cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam

VU NGUYEN
Senior executive vice president

Đến với BiOWiSH™ Vietnam, tôi muốn đóng góp một chút giá trị nhỏ của bản thân để góp phần tạo nên bộ mặt mới cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam

photo-1518635017498-87f514b751ba

NGAN NGUYEN
Executive vice president

Đến với BiOWiSH™ Vietnam, tôi muốn đóng góp một chút giá trị nhỏ của bản thân để góp phần tạo nên bộ mặt mới cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam

commitment

DUNG PHAM
Executive vice president

Đến với BiOWiSH™ Vietnam, tôi muốn đóng góp một chút giá trị nhỏ của bản thân để góp phần tạo nên bộ mặt mới cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam

Danh sách nhân sự tại BiOWiSH™ Vietnam

Chúng tôi cùng có chung một nhiệm vụ trước mắt là thúc đẩy nền nông nghiệp của Việt Nam trở nên vững mạnh hơn, bền vững hơn; Và đồng thời, chúng tôi hướng tới một sứ mệnh cao cả hơn là đảm bảo về chất lượng nguồn lương thực cho nhân loại trong tương lai lâu dài…

Danh sách nhân sự của công ty BiOWiSH™ Vietnam