Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi và sản suất thực phẩm an toàn hiện nay là một trong những xu hướng tất yếu trong việc phát triển cũng như mở rộng của xã hội hiện đại ngày nay;
Hiểu được điều đó, chúng tôi tập trung vào việc phát triển và nâng cao chất lượng của hệ vi sinh có sẵn trong từng sản phẩm của BiOWiSH™, đảm bảo 100% về đặc tính hữu cơ và mức độ thân thiện của sản phẩm trong suốt quá trình chăn nuôi của người nông dân.

Kết quả khảo nghiệm

Xem kết quả khảo nghiệm
Tìm hiểu về giải pháp
Kết quả nghiên cứu