Cải tạo đất

  • Kích thích hoạt động của vi sinh vật có lợi trong đất, huy động các chất dịnh dưỡng có sẵn trong đất
  • Bổ sung, tăng cường hệ vi sinh có lợi cho đất, giúp cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của bộ rễ

Nâng cao hiệu quả kinh tế

  • Thúc đẩy khả năng hấp thụ chất, tối đa hoá hiệu quả của phân bón trong nuôi trông và canh tác nông nghiệp
  • Kích thích khả năng phát triển của bộ rễ, đẩy nhanh khả năng phát triển và phòng chống sâu bệnh của bộ rễ

Với công nghệ vi sinh tiên tiến nhất từ Hoa Kỳ, BiOWiSH™ Crop Liquid được sử dụng chuyên biệt trong suốt quá trình ngân tẩm hoặc phủ lên phân bón, chất độn nhằm tăng cường và tối đa hoá hiệu quả của phân bón.

Đặc biệt hơn, BiOWiSH™ Crop Liquid còn có khả năng kết hợp đồng thời cùng các loại phân bón hôn hợp ở dạng khô lẫn dạng hạt.