Công việc của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi là khai thác sức mạnh từ công nghệ cốt lõi của BiOWiSH™ vì lợi ích của nhân loại và môi trường. Chúng tôi phát triển và sản xuất các dòng sản phẩm tiên tiến, thứ sẽ cung cấp các giải pháp ưu việt cho các nhu cầu chưa được đáp ứng trong quản lý môi trường, nông nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng.

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi đầu tư vào nghiên cứu khoa học, hợp tác với các tổ chức nghiên cứu hàng đầu trên thế giới để khám phá và phát triển hàng loạt các ứng dụng thương mại cho công nghệ cốt lõi của chúng tôi.

Chúng tôi làm việc với các kênh đối tác tốt nhất để phân phối và bán sản phẩm tại hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Các sản phẩm của BiOWiSH® làm tăng hiệu quả của các quá trình sinh học tự nhiên trong sản xuất lương thực, quản lý môi trường, sức khoẻ con người và vật nuôi. Chúng hoạt động bằng cách thúc đẩy các con đường sinh học nhằm tăng năng suất cây trồng, thúc đẩy sản xuất chăn nuôi, cải thiện chất lượng nước và tăng cường sức khoẻ cho cả người và vật nuôi.

Các sản phẩm của BiOWiSH® được làm hoàn toàn tại Mỹ. Các công thức sản phẩm bao gồm các vi sinh vật tự nhiên không biến đổi gien và các chất chuyển hóa của chúng, được tạo ra trong điều kiện lên men được kiểm soát chặt chẽ. Những điều kiện này tạo ra sự dịch chuyển biểu sinh trong các sinh vật dẫn đến sự biểu hiện của các đặc tính hình thái cụ thể, ví dụ như tăng cường sự ổn định và sản xuất chất xúc tác, tạo ra hiệu suất đáng kể trong nhiều điều kiện ứng dụng.

Các sản phẩm đắc lực của chúng tôi được thiết kế đơn giản để có thể dễ dàng áp dụng cho các hệ thống quản lý và phân phối hiện đang được sử dụng trong công nghiệp. Các sản phẩm BiOWiSH® luôn đem lại mức độ hiệu quả và giá trị bền vững chưa từng có cho khách hàng.