fbpx

Cái nhìn khác vể cỏ

Cỏ lấy chất dinh dưỡng tại tầng đất nào?

Cỏ có lấy dinh dưỡng đã được tổng hợp trong đất, tuy nhiên phần dinh dưỡng chính lại đc lấy ở phần rễ chùm nổi trên khoảng 10cm mặt đất…Như vậy cỏ sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với những đối tượng thực vật có chung tầng thức ăn.

Có phát triển như thế nào?

Cỏ cũng như các loại động thực vật khác trong tự nhiên; khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển mạnh để thúc đẩy quần xã cỏ vượt trội hơn (giống con người khi có ưu thế đã làm gì với trái đất này). Chúng chiếm hết những gì chúng muốn chiếm và đương nhiên nhưng loài khác (trong đó có đối tượng sản xuất của chúng ta) điều này sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái nhỏ trong khu vực;

Cỏ lấy dinh dưỡng từ đất sẽ trả lại dinh dưỡng cho đất bằng sinh khối – Đúng như không đủ

Không có bộ máy nào hoạt động mà không tiêu hao năng lượng, khi cây lấy dinh dưỡng từ đất, tổng hợp để tạo sinh khối đã có tiêu hao, hơn thế nữa khi cây cỏ trả lại đất là sinh khối dạng tiềm phát, khởi đầu cho chu trình cacbon, nó giống như nguyên liệu trước khi hệ vi sinh vật phân cắt mạch một phần được tổng hợp thành dinh dưỡng nuôi cây, một phần được biến đổi thành các dạng khác. Như vậy Cỏ có làm hao hụt dinh dưỡng trong đất.

Cỏ giúp giữ nước và dinh dưỡng cho đất : Đúng nhưng không nhất thiết phải dùng cỏ sống. Vì nhiều lý do mà cỏ sống sẽ cạnh tranh dinh dưỡng, anh sáng… với các nhóm thực vật khác, vậy chúng ta cần hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của cỏ bằng cách chỉ cắt sinh khối, che phủ toàn mặt đất nơi chứa dinh dưỡng phục vụ sinh trưởng và phát triển của đối tượng sản xuất, việc này làm giảm bay hơi nước và đạm trong đất, thân cỏ khô lại là nguồn dinh dưỡng khỏi đầu cho chu trình dinh dưỡng của đất…

Với tiến bộ của khoa học, chúng ta hoàn toàn có thể bổ xung hệ vi sinh có lợi để giúp đẩy nhanh quá trình thủy phân cellulose (thành phần chính trong cỏ) không nhất thiết phải để hệ vi sinh vật phát triển tự nhiên…

 

 

 

Với quan điểm riêng của BiOWiSH™ – Đã là sản xuất thì cần tạo điều kiện tối ưu cho đối tượng sx phát triển, không nhất thiết phải quá cầu toàn, bảo thủ về việc để cỏ hay giữ cỏ, nhưng cần hiểu sâu để không làm sai lệch quy trình sx, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *