Thử nghiệm BiOWiSH trên cây trồng

Sản phẩm BiOWiSH® được thử nghiệm trên các điều kiện đất đai, khí hậu khác nhau tại các vùng miền nhằm đảm bảo mang tới hiệu quả tốt nhất.

Thử nghiệm BiOWiSH trên tôm

BiOWiSH đã chứng minh được khả năng xử lý môi trường ao nuôi cực kỳ hiệu quả và giảm đáng kể nguy cơ nhiễm bệnh hoại tử gan tụy, phân trắng, EMS… trên tôm

Thử nghiệm BiOWiSH trong nuôi heo

BiOWiSH đã chứng minh được khả năng tăng cao năng suất, đồng thời giảm chi phí đầu vào và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng hóa chất, kháng sinh kích thích tăng trưởng