fbpx

Hiển thị một kết quả duy nhất

Kênh phân phối các sản phẩm phục vụ trong lĩnh vực môi trường; giúp giảm thiểu mùi hôi và xử lý các loại chất thải bằng công nghệ sinh học. Được phân phối và độc quyền kinh doanh bởi BiOWiSH™ Vietnam

Chăn nuôi

BiOWiSH® AquaFarm

Môi trường

Crop Liquid Green Choice