fbpx

BiOWiSH™ Crop 16-40-0

170,000 

Phân bón vi sinh công nghệ Mỹ; Sản phẩm hoà tan trong nước sử dụng phun tưới gốc, tưới nhỏ giọt; Giúp thúc đẩy phát triển bộ rễ cây trồng và cải tạo hệ vi sinh có sẵn trong môi trường đất, giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng nông sản và giảm bệnh nấm, rễ ở cây trồng nông nghiệp.

Giá: 170.000đ/ gói 100g