fbpx

BiOWiSH™ Manure & Odor 01Kg

2,000,000 

Giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong việc sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; Giúp giảm mùi hôi và ô nhiễm trong môi trường chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực

  • Xử lý ô nhiễm khu vực đầm hồ; Đầm chứa chất thải;
  • Xử lý mùi hôi chuồng trại;
  • Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh