fbpx

BiOWiSH™ Crop Liquid

Sản phẩm sinh học chuyên biệt cho các nhà máy phân bón, giúp tạo ra phân bón vô cơ vi sinh

Bacillus subtilis

109 cfu/g

Bacillus amyloliquefaciens

109 cfu/g

Bacillus licheniformis

109 cfu/g

Bacillus pumilus

109 cfu/g

Danh mục: Từ khóa: ,